Fanny Engström

  • Instagram

EXPLOSIO

 

Koruni teemaa miettiessäni yritin ottaa huomioon minulle läheisten ihmisten läpikäytyjä kokemuksia. Tätä pohdiskellessa päätin ottaa inspiraatiokseni autismin, sillä sitä löytyy suvusta ja Autism Awareness Month sattui samalle kuukaudelle.

Otin selvää lisää autismista ja päätin keskittyä siihen, miten pojilla usein voi olla vaikeuksia ilmaista tunteitaan sosiaalisten normien määrittelemillä tavoilla. Omien kokemusten perusteella halusin keskittää teemani tunteenpurkauksien ympärille, jotka voivat usein tulla yllätyksenä muille huoneessa olijoille. Räjähdyksen ominaisuudet vaikuttivat sopivalta inspiraationlähteeltä muodolle. Nimi on latinan sana räjähdykselle.

Materiaali: 925 hopea

Då jag började tänka ut ett tema försökte jag fokusera på de närmast mig och deras upplevelser. När jag funderade på detta bestämde jag mig för att välja autism som min inspiration då det finns i familjen och det råkade vara Autism Awareness Month.

Jag tog reda på mer om autism och bestämde mig för att fokusera på hur pojkar ofta har det svårt att uttrycka sina känslor på ett sätt som skulle passa in i den sociala normen. Jag ville lägga fokuset på känsloutbrott som ofta kan komma oväntat för andra i samma rum. Egenskaperna av en explosion verkade passande som inspiration för formen. Namnet är latinets ord för en explosion.

Material: 925 silver

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now